Ebola

Wat is ebola?

Ebola is een zeldzame, maar dodelijke virusziekte welke ernstige afwijking in het bloed veroorzaakt, hierdoor ontstaan inwendige bloedingen. De epidemieën zijn klein, maar ze veroorzaken wel veel paniek, omdat de ziekte levensbedreigend is. De ziekte is in maar liefst 30% tot 90% van de gevallen dodelijk. Er bestaat geen behandeling voor de ziekte, en ook geen vaccin.

Er bestaan verschillende stammen van het ebolavirus. Ze ontwikkelen virale bloederige koorts. De zogeheten 'Zaïre-variant' is de meest agressieve en dodelijkste vorm, waaraan 9 op de 10 mensen overlijden. Ebola is een van de meest virulente virale ziekten die de mensheid kent. ebola

Oorzaak ebola

Het ebola virus is via alle lichaamssappen overdraagbaar. De versie die nu in afrika voorkomt, kan waarschijnlijk via direct contact met de patiënt, door verpleging, of contact met het dode lichaam worden verspreid. Niet iedereen die besmet is met het virus overlijdt hieraan; de mortaliteit ligt naar schatting rond de 70%. Naar alle waarschijnlijkheid spelen individuele factoren zoals de gezondheid en genetische aanleg een rol bij de gevoeligheid voor het virus.

Wat zijn de symptomen van ebola?

De incubatietijd, de periode tussen besmetting en de eerste symptome ligt ergens tussen de 2 en de 21 dagen. Meestal ontwikkel je na 7 dagen de eerste ziekteverschijnselen. Het ebolavirus veroorzaakt in eerste instantie de volgende symptomen:
•             hevige koorts;
•             hoofdpijn;
•             spierpijn;
•             keelpijn;
•             gele ogen; en
•             algehele malaise.

In een tweede fase krijgt de patiënt de volgende klachten:
•             diarree
•             braken;
•             soms huiduitslag;
•             bloedingen uit alle lichaamsopeningen (ook via neus en urine)
•             nier- en leverproblemen; en
•             moeite met ademhalen.

Het ebolavirus verspreidt zich via het bloed in het hele lichaam en weet zeer adequaat het afweersysteem te verlammen, vaak nog voordat het afweersysteem de boosdoener detecteert en doorheeft wat er gebeurt. Op het moment dat het lichaam het virus opmerkt, is het vaak al te laat en heeft het zijn dodelijke werk al kunnen doen door bloedklonters te veroorzaken die vitale organen blokkeren en aldus voor enorme bloedingen zorgen.

Behandeling en bestrijding ebola

De ziekte is alleen besmettelijk via direct lichamelijk contact met een patiënt of door het slachten en opeten van een ziek dier. Eenmaal besmet is er een grote kans op overlijden. In Afrika overlijdt meer dan de helft van de patiënten. Het is onbekend of dit beïnvloed wordt door minder goede medische voorzieningen. Er is geen vaccin of goede behandeling tegen ebola beschikbaar. De behandeling bestaat hoofdzakelijk uit het bestrijden van de complicaties.


Een ebola-uitbraak wordt bestreden door patiënten snel te herkennen, en af te zonderen (te isoleren) zodat er geen nieuwe besmettingen plaatsvinden. Mensen die in direct contact zijn geweest met een patiënt worden een tijdlang gevolgd/gemonitord  om te kijken of zij ook ziek worden. Is dat het geval dan worden zij ook meteen opgenomen in het ziekenhuis, waarbij zij afgezonderd van andere patiënten worden verpleegd. Door een bloedonderzoek kan men in het laboratorium aantonen of mensen besmet zijn.